Koučingový program Umenie & dizajn je zameraný kooperatívne riešenie projektu, zadania, problematiky. Orientuje sa na využívanie nových postupov a hľadanie  tvorivej  cesty pre využitie dostupných digitálnych technológií , výtvarných techník či základov  spracovania materiálov vo vlastnej tvorbe.  Študentov vedieme ku kritickému mysleniu a k hľadaniu najvhodnejšieho experimentu, ktorý dokáže vlastnú ich tvorbu zvýrazniť. Filozofia tréningu je v duchu  DIY ( Do It Yourself ) s presahmi do umeleckého remesla, konceptu, objektu a digitálnych médií a ekológie, čo vám otvára možnosti pre nízko nákladovú výrobu.

 Skúsenosti nadobudnuté v programe "umenie & dizajn" môžu byť využité pri navrhovaní a tvorbe nízko nákladových produktov, ako sú drobné ale aj zložitejšie súčasti interiéru, svietidlá, nábytok, šperkov alebo aj originálnych umeleckých výstupov v interiéri a exteriéri alebo móde. Študenti art kaučinku budú mať predpoklady stať sa profesionálni fundovaní odborníci, ktorý dokážu svoje  znalosti a talent využiť vo svojich domácich odboroch  ale tiež pre svoj vlastný životný priestor.


Program "umenie & dizajn" je vhodný aj pre záujemcov bez výtvarného vzdelania ale s ambíciou vytvárať originalne hoci aj na prvý pohľad zvláštne umelecké diela.

Koučing prebieha predovšetkým formou 20 minútových online konzultácií alebo osobne po dohode s koučom.

Art-tréning  „Výtvarné umenie“
Art-tréning   výtvarné umenie sa orientuje predovšetkým na využívanie nových postupov ale  pochopiteľne ma ambíciu v sebe zahŕňať aj klasické postupy s cieľovom posilniť  postupy ako je kresba maľba  alebo základy  spracovania materiálov.

Spôsob vyjadrovania kresbou alebo maľbou je prirodzený takmer každému  človeku. Klasické výtvarné disciplíny sú aj nástrojom hľadania  presahov,   ktoré môžu byť využité napríklad pri navrhovaní a vytváraní tauáži, šperkov alebo aj originálnych umeleckých výstupov v interiéri a móde.

Nové média vytvorili umelca, ktorý  sa stáva manipulátorom a  uplatňuje svoju schopnosť  ovplyvniť skutočnosť  prostredníctvom jemu známych nástrojov. Vďaka tejto povahe vecí sa virtuálna realita dostala pod kožu všetkým a každému. Zameraním kurzov nových médií  je predovšetkým navrhnúť tvorivú  cestu pre využitie dostupných digitálnych technológií pre výtvarnú tvorbu.

Art-tréning  „Výtvarné umenie“  je vhodný aj pre záujemcov bez výtvarného vzdelania ale s ambíciou vytvárať hoci aj na prvý pohľad zvláštne veci. Okrem štúdia v jednotných moduloch ako  základy kresby, základy maľby, 2d počítačová grafika, 3d počítačová grafika, video umenie a  experimentálna tvorba, art tréning ponúka aj  systematickú prípravu na vysokoškolské  štúdium výtvarného umenia.


Dizajn Art-tréning

Dizajn   je prejav ľudskej kreativity, ktorý zasahuje do všetkých  oblasti ľudského života. Zameraním tréningov  je  širšie chápanie dizajnu spoločne s jeho  presahmi do umeleckého remesla, konceptu, objektu a digitálnych médií a ekológie. Študentov vedieme k reflexii  súčasnosti a k hľadaniu najvhodnejšieho experimentu, ktorý dokáže ich vlastnú tvorbu zvýrazniť. Študenti Dizajn Art-tréningu budú mať predpoklady stať sa profesionálni dizajnéri alebo fundovaní odborníci, ktorý dokážu svoje  znalosti a talent využiť v svojich domácich odboroch  ale tiež pre svoj vlastný životný priestor. Filozofia všetkých tréningov je v duchu  DIY ( Do It Yourself ) čo nám otvára možnosti pre nízko nákladovú výrobu.

 

Výsledky Dizajn Art-tréningu sú predovšetkým v oblastiach: tvorby nízko nákladových produktov ako sú drobné ale aj  zložitejšie súčasti interiéru, svietidlá, nábytok alebo dekorácie, digitálny dizajn v otvorených softvéroch Autodesk, Sketchup a podobné, tréning interiérovej  tvorby, tréning dizajnu módnych doplnkov a tréning základov grafického dizajnu.


Dizajn Art-tréning je vhodný aj pre záujemcov bez výtvarného vzdelania ale s ambíciou vytvárať hoci na  prvý pohľad zvláštne veci. Okrem štúdia v jednotných moduloch ako je tréning ponúka aj  systematickú prípravu na vysokoškolské  štúdium výtvarného umenia.

    tag: ##výtvarné nápady,#štúdium v zahraničí na vysokej škole,#výtvarná výchova,#virtuálna realita,#kurz malovania bratislava,#koučing,#graficky dizajn,#návrh exteriéru domu,#internetové stránky,#grafika výtvarne umenie,#výtvarné techniky a postupy,#moderné výtvarné umenie,#dejiny výtvarného umenia

kurzy vzdelavanie,#štúdium dizajnu,#online štúdium,#online štúdium na vysokej škole, #analýza, #akreditované kurzy, #dizajn interieru,#program na interiérový dizajn, #bezplatne kurzy,#webové stránky cena,#3d objekty,#dizajn bytu,#počítačová grafika,#výtvarné techniky,#interierovy dizajn,#výtvarné umenie,

 

kurzy vzdelavanie,#štúdium dizajnu,#online štúdium,#online štúdium na vysokej škole, #analýza, #akreditované kurzy, #dizajn interieru,#program na interiérový dizajn, #bezplatne kurzy,#webové stránky cena,#3d objekty,#dizajn bytu,#počítačová grafika,#výtvarné techniky,#interierovy dizajn,#výtvarné umenie,

kurzy vzdelavanie,#štúdium dizajnu,#online štúdium,#online štúdium na vysokej škole, #analýza, #akreditované kurzy, #dizajn interieru,#program na interiérový dizajn, #bezplatne kurzy,#webové stránky cena,#3d objekty,#dizajn bytu,#počítačová grafika,#výtvarné techniky,#interierovy dizajn,#výtvarné umenie,

/>

kurzy vzdelavanie,#štúdium dizajnu,#online štúdium,#online štúdium na vysokej škole, #analýza, #akreditované kurzy, #dizajn interieru,#program na interiérový dizajn, #bezplatne kurzy,#webové stránky cena,#3d objekty,#dizajn bytu,#počítačová grafika,#výtvarné techniky,#interierovy dizajn,#výtvarné umenie,

 

kurzy vzdelavanie,#štúdium dizajnu,#online štúdium,#online štúdium na vysokej škole, #analýza, #akreditované kurzy, #dizajn interieru,#program na interiérový dizajn, #bezplatne kurzy,#webové stránky cena,#3d objekty,#dizajn bytu,#počítačová grafika,#výtvarné techniky,#interierovy dizajn,#výtvarné umenie,

kurzy vzdelavanie,#štúdium dizajnu,#online štúdium,#online štúdium na vysokej škole, #analýza, #akreditované kurzy, #dizajn interieru,#program na interiérový dizajn, #bezplatne kurzy,#webové stránky cena,#3d objekty,#dizajn bytu,#počítačová grafika,#výtvarné techniky,#interierovy dizajn,#výtvarné umenie,

/>

kurzy vzdelavanie,#štúdium dizajnu,#online štúdium,#online štúdium na vysokej škole, #analýza, #akreditované kurzy, #dizajn interieru,#program na interiérový dizajn, #bezplatne kurzy,#webové stránky cena,#3d objekty,#dizajn bytu,#počítačová grafika,#výtvarné techniky,#interierovy dizajn,#výtvarné umenie,

 

kurzy vzdelavanie,#štúdium dizajnu,#online štúdium,#online štúdium na vysokej škole, #analýza, #akreditované kurzy, #dizajn interieru,#program na interiérový dizajn, #bezplatne kurzy,#webové stránky cena,#3d objekty,#dizajn bytu,#počítačová grafika,#výtvarné techniky,#interierovy dizajn,#výtvarné umenie,

kurzy vzdelavanie,#štúdium dizajnu,#online štúdium,#online štúdium na vysokej škole, #analýza, #akreditované kurzy, #dizajn interieru,#program na interiérový dizajn, #bezplatne kurzy,#webové stránky cena,#3d objekty,#dizajn bytu,#počítačová grafika,#výtvarné techniky,#interierovy dizajn,#výtvarné umenie,

/>

kurzy vzdelavanie,#štúdium dizajnu,#online štúdium,#online štúdium na vysokej škole, #analýza, #akreditované kurzy, #dizajn interieru,#program na interiérový dizajn, #bezplatne kurzy,#webové stránky cena,#3d objekty,#dizajn bytu,#počítačová grafika,#výtvarné techniky,#interierovy dizajn,#výtvarné umenie,

 

kurzy vzdelavanie,#štúdium dizajnu,#online štúdium,#online štúdium na vysokej škole, #analýza, #akreditované kurzy, #dizajn interieru,#program na interiérový dizajn, #bezplatne kurzy,#webové stránky cena,#3d objekty,#dizajn bytu,#počítačová grafika,#výtvarné techniky,#interierovy dizajn,#výtvarné umenie,

kurzy vzdelavanie,#štúdium dizajnu,#online štúdium,#online štúdium na vysokej škole, #analýza, #akreditované kurzy, #dizajn interieru,#program na interiérový dizajn, #bezplatne kurzy,#webové stránky cena,#3d objekty,#dizajn bytu,#počítačová grafika,#výtvarné techniky,#interierovy dizajn,#výtvarné umenie,

/>

kurzy vzdelavanie,#štúdium dizajnu,#online štúdium,#online štúdium na vysokej škole, #analýza, #akreditované kurzy, #dizajn interieru,#program na interiérový dizajn, #bezplatne kurzy,#webové stránky cena,#3d objekty,#dizajn bytu,#počítačová grafika,#výtvarné techniky,#interierovy dizajn,#výtvarné umenie,

kurzy vzdelavanie,#štúdium dizajnu,#online štúdium,#online štúdium na vysokej škole, #analýza, #akreditované kurzy, #dizajn interieru,#program na interiérový dizajn, #bezplatne kurzy,#webové stránky cena,#3d objekty,#dizajn bytu,#počítačová grafika,#výtvarné techniky,#interierovy dizajn,#výtvarné umenie,

kurzy vzdelavanie,#štúdium dizajnu,#online štúdium,#online štúdium na vysokej škole, #analýza, #akreditované kurzy, #dizajn interieru,#program na interiérový dizajn, #bezplatne kurzy,#webové stránky cena,#3d objekty,#dizajn bytu,#počítačová grafika,#výtvarné techniky,#interierovy dizajn,#výtvarné umenie,

/>

kurzy vzdelavanie,#štúdium dizajnu,#online štúdium,#online štúdium na vysokej škole, #analýza, #akreditované kurzy, #dizajn interieru,#program na interiérový dizajn, #bezplatne kurzy,#webové stránky cena,#3d objekty,#dizajn bytu,#počítačová grafika,#výtvarné techniky,#interierovy dizajn,#výtvarné umenie,

 

kurzy vzdelavanie,#štúdium dizajnu,#online štúdium,#online štúdium na vysokej škole, #analýza, #akreditované kurzy, #dizajn interieru,#program na interiérový dizajn, #bezplatne kurzy,#webové stránky cena,#3d objekty,#dizajn bytu,#počítačová grafika,#výtvarné techniky,#interierovy dizajn,#výtvarné umenie,

kurzy vzdelavanie,#štúdium dizajnu,#online štúdium,#online štúdium na vysokej škole, #analýza, #akreditované kurzy, #dizajn interieru,#program na interiérový dizajn, #bezplatne kurzy,#webové stránky cena,#3d objekty,#dizajn bytu,#počítačová grafika,#výtvarné techniky,#interierovy dizajn,#výtvarné umenie,

/>

kurzy vzdelavanie,#štúdium dizajnu,#online štúdium,#online štúdium na vysokej škole, #analýza, #akreditované kurzy, #dizajn interieru,#program na interiérový dizajn, #bezplatne kurzy,#webové stránky cena,#3d objekty,#dizajn bytu,#počítačová grafika,#výtvarné techniky,#interierovy dizajn,#výtvarné umenie,

 

kurzy vzdelavanie,#štúdium dizajnu,#online štúdium,#online štúdium na vysokej škole, #analýza, #akreditované kurzy, #dizajn interieru,#program na interiérový dizajn, #bezplatne kurzy,#webové stránky cena,#3d objekty,#dizajn bytu,#počítačová grafika,#výtvarné techniky,#interierovy dizajn,#výtvarné umenie,

kurzy vzdelavanie,#štúdium dizajnu,#online štúdium,#online štúdium na vysokej škole, #analýza, #akreditované kurzy, #dizajn interieru,#program na interiérový dizajn, #bezplatne kurzy,#webové stránky cena,#3d objekty,#dizajn bytu,#počítačová grafika,#výtvarné techniky,#interierovy dizajn,#výtvarné umenie,

/>

kurzy vzdelavanie,#štúdium dizajnu,#online štúdium,#online štúdium na vysokej škole, #analýza, #akreditované kurzy, #dizajn interieru,#program na interiérový dizajn, #bezplatne kurzy,#webové stránky cena,#3d objekty,#dizajn bytu,#počítačová grafika,#výtvarné techniky,#interierovy dizajn,#výtvarné umenie,

 

kurzy vzdelavanie,#štúdium dizajnu,#online štúdium,#online štúdium na vysokej škole, #analýza, #akreditované kurzy, #dizajn interieru,#program na interiérový dizajn, #bezplatne kurzy,#webové stránky cena,#3d objekty,#dizajn bytu,#počítačová grafika,#výtvarné techniky,#interierovy dizajn,#výtvarné umenie,

kurzy vzdelavanie,#štúdium dizajnu,#online štúdium,#online štúdium na vysokej škole, #analýza, #akreditované kurzy, #dizajn interieru,#program na interiérový dizajn, #bezplatne kurzy,#webové stránky cena,#3d objekty,#dizajn bytu,#počítačová grafika,#výtvarné techniky,#interierovy dizajn,#výtvarné umenie,

/>

kurzy vzdelavanie,#štúdium dizajnu,#online štúdium,#online štúdium na vysokej škole, #analýza, #akreditované kurzy, #dizajn interieru,#program na interiérový dizajn, #bezplatne kurzy,#webové stránky cena,#3d objekty,#dizajn bytu,#počítačová grafika,#výtvarné techniky,#interierovy dizajn,#výtvarné umenie,

kurzy vzdelavanie,#štúdium dizajnu,#online štúdium,#online štúdium na vysokej škole, #analýza, #akreditované kurzy, #dizajn interieru,#program na interiérový dizajn, #bezplatne kurzy,#webové stránky cena,#3d objekty,#dizajn bytu,#počítačová grafika,#výtvarné techniky,#interierovy dizajn,#výtvarné umenie,

kurzy vzdelavanie,#štúdium dizajnu,#online štúdium,#online štúdium na vysokej škole, #analýza, #akreditované kurzy, #dizajn interieru,#program na interiérový dizajn, #bezplatne kurzy,#webové stránky cena,#3d objekty,#dizajn bytu,#počítačová grafika,#výtvarné techniky,#interierovy dizajn,#výtvarné umenie,

/>

kurzy vzdelavanie,#štúdium dizajnu,#online štúdium,#online štúdium na vysokej škole, #analýza, #akreditované kurzy, #dizajn interieru,#program na interiérový dizajn, #bezplatne kurzy,#webové stránky cena,#3d objekty,#dizajn bytu,#počítačová grafika,#výtvarné techniky,#interierovy dizajn,#výtvarné umenie,

 

kurzy vzdelavanie,#štúdium dizajnu,#online štúdium,#online štúdium na vysokej škole, #analýza, #akreditované kurzy, #dizajn interieru,#program na interiérový dizajn, #bezplatne kurzy,#webové stránky cena,#3d objekty,#dizajn bytu,#počítačová grafika,#výtvarné techniky,#interierovy dizajn,#výtvarné umenie,

kurzy vzdelavanie,#štúdium dizajnu,#online štúdium,#online štúdium na vysokej škole, #analýza, #akreditované kurzy, #dizajn interieru,#program na interiérový dizajn, #bezplatne kurzy,#webové stránky cena,#3d objekty,#dizajn bytu,#počítačová grafika,#výtvarné techniky,#interierovy dizajn,#výtvarné umenie,

/>